home
laatste nieuws
nieuwsbrief
trouwlocatie
wie zijn wij ?
St.Joris en de draak
geschiedenis
Interessante links
opgave donateur
Gastenboek


 

 

  SINT

 

    JORISKERK

 

       WESTERLEE

  

_________________________________________________________________________________________

 *) - maart 2016 - gesprek met een kandidaat subsidieverwerver.

*) - maart en april 2016 - gesprekken met architect en interieurontwerper voor de plannen reconstructie kerk

_____________________________________________________________________________________

 

- Belangrijke subsidie toegekend aan Stichting St. Joriskerk Westerlee.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in het kader van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim)de stichting st. Joriskerk Westerlee een subsidie van € 29.300,-- toegekend.

Dit is zeer belangrijk voor de werkzaamheden van de Stichting st. Joriskerk Westerlee om de kerk weer in een goede staat van onderhoud te brengen.

De blijdschap over het toekennen van de Brim subsidie is dan ook groot. Ook omdat veel organisaties meedingen naar de jaarlijkse subsidieronde en slechts weinig projecten worden toegewezen. De Brim subsidie is daarnaast ook een sleutelsubsidie. Veel andere fondsen kennen projecten namelijk alleen geld toe als een Brimsubsidie is toegekend.

Na het harde werken van veel bestuursleden van de stichting om de begeerde Brimsubsidie binnen te halen, begint nu het harde werken om de rest van de benodigde gelden van diverse fondsen binnen te halen. “Maar we doen het graag, Westerlee, de st Joriskerk (uit 1776) en het mooie van Oeckelen orgel (uit 1873) verdienen het”

De eerste stap is gezet en we kunnen nu verder. Op 21 december 2010 is de st. Joriskerk in bezit gekomen van de stichting. Dit is dan ook een mooi lustrumcadeau.

Daarnaast heeft het bestuur opdracht gegeven aan een extern bureau om te onder- zoeken welke activiteiten in de st. Joriskerk kunnen plaats vinden. In dit onderzoek worden ook andere aanwezige accommodaties en verenigingen in Westerlee betrokken. Het bestuur is unaniem van mening dat wij met de andere besturen en verenigingen moeten samenwerken in plaats van te concurreren. Alleen dan gaan we als dorp het meest efficiënt met de locaties en de steeds minder beschikbare publieke financiële (gemeentelijke) middelen om. En kunnen we de leefbaarheid van een dorp als Westerlee maximaal bevorderen. Wij zijn dan ook zeer opgetogen dat de andere besturen zoals dorpshuis de Tille en de begrafenisvereniging Westerlee-Heiligerlee, van harte hun medewerking aan het onderzoek hebben toegezegd.  Dit onderzoek wordt voor 70% gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De eindrapportage wordt nog dit jaar verwacht.

Voorzitter  Jan Cooijmans.

 

_______________________________________________________________________________________

 enkele interessante pagina's  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING ST. JORISKERK WESTERLEE | 21-10-2010