home
laatste nieuws
nieuwsbrief
trouwlocatie
wie zijn wij ?
St.Joris en de draak
geschiedenis
Interessante links
opgave donateur
Gastenboek


_________________________________________________________________________________________________________

Landgoed Westerlee

Genieten op hoog niveau kan in Hotel Resort Landgoed Westerlee, gelegen in het typisch Groningse landschap van Oldambt. Hemels eten en slapen is het in deze vijf sterren tellende herenboerderij. Ook is er het wellnesscentrum Sous la Rheine, sauna en zwembad zijn gratis te bezoeken. Eigenlijk willen gasten van Hotel Resort Landgoed Westerlee helemaal niet weg van het heerlijke landgoed, maar er is wel degelijk wat te beleven in de buurt.

 http://www.landgoedwesterlee.nl

________________________________________________________________________________________________________

Dorpshuis de Tille

Graag willen wij ons verenigingscentrum aan u voorstellen met de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Met 4 zalen, een bar en een keuken bieden wij onderdak aan een groot aantal verenigingen en commissies uit Westerlee en omgeving.  U kunt in ons gebouw zaalruimte huren voor vergaderingen, cursussen of een leuk arrangement afspreken voor uw feest. Ook hebben wij de mogelijkheid voor de huur van zaalruimte voor langere tijd bv. als kantoorruimte of kleine praktijkruimte. Kortom een multifunctioneel gebouw met een gezellige ontspannen ambiance en vriendelijke bediening.

http://www.bestuur.detille@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                  

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee ( VDW )

VDW wil de karakteristieke kenmerken en de bestaande voorzienigen behouden en waar nodig vergroten om de leefbaarheid van het dorp voor de toekomst te waarborgen. In samenspraak met de bewoners is een dorpsvisie en een dorpsontwikkelingsplan geschreven. Aan de werkzaamheden van VDW en aan alle nieuwe ontwikkelingen t.a.v. Westerlee wordt uitgebreid aandacht besteed.

http://www.westerlee-vdw.nl

                                                                                                                                                                                                               

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee ( INFO )

Op deze site wordt aandacht besteed aan het heden en verleden van Westerlee. Elke maand worden de pagina's over - actueel nieuws, de geschiedenis van Westerlee, verhalen over vroeger, de lotgevallen van oud-dorpsbewoners die nu in het buitenland leven, het uitgebreid voorstellen van een vereniging in woord en beeld - aangepast.

http://www.westerlee.info

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Stichting Oude Groninger Kerken

 De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is:
Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.  

http://www.groningerkerken.nl/index.php?s=1&m=1&id=23

__________________________________________________________________________________________________________ 

Monumentenwacht

Het gaat de Monumentenwacht om, door middel van periodieke inspecties en planmatig onderhoud, ons monumentale erfgoed in een zo'n goed mogelijke staat over te dragen aan volgende generaties. Veel restauraties zijn het gevolg van achterstallig onderhoud. Juist door regelmatig onderhoud blijven onze monumenten beter bij de tijd, met behoud van zoveel mogelijk oorspronkelijke constructies, monumentale waarden en dergelijke.

http://www.monumentenwacht.nl/organisatie/geschiedenis

___________________________________________________________________________________________________________

 Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen en Drente 

In 1984 werd, door de afdeling Groningen van de Vereniging van Kerkvoogdijen, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen (SBKGG) opgericht. Tot 1990 was de SBKGG alleen werkzaam in de provincie Groningen. In 1990 kwam daar de provincie Drenthe bij waardoor de naam SBKGD ontstond. Het doel van de Stichting is haar leden en andere eigenaren te helpen bij de instandhouding van alle kerkelijke gebouwen, orgels, meubilair etc.

http://www.sbkgd.nl/

___________________________________________________________________________________________________________

STICHTING ST. JORISKERK WESTERLEE | 21-10-2010