home
laatste nieuws
nieuwsbrief
trouwlocatie
wie zijn wij ?
St.Joris en de draak
geschiedenis
Interessante links
opgave donateur
Gastenboek


  

 

________________________________________________________________________________________________________________________

14 december 2017 - kerstviering

Dit jaar werd de kerstviering niet op vrijdagavond na de kerstmrkt gehouden, maar op de donderavond er aan vooraf. Mdewerking werd gegeven door het c-orkest van Elad uit Muntendam, kinderkoor het Baken uit Westerlee o.l.v. Geert Prins, orgel Mark Hamminga uit Winschoten en verteller Henk Twiest uit Westerlee. De kerk was goed bezet met ongeveer 70 bezoekers, die weervolop genoten van het geboden spel en gezang. Ze kregen na afloop dan ook een daverend applaus. De kerk was opnieuw versierd met prachtige kransen gemaakt door onze damesgroep, bestaande uit: Riekje Barlagen, Ina Demandt, Jenneke van der Poel, Ge Algera en Marga de Maar. Na afloop werden alle medewerkers door stichtingsbestuurslid Ger de Maar hartelijk bedankt en wenste alle aanwezigen prettige kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2018 toe.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

16 december 2016 - kerstviering

Na de kerstmakt werd in de Sint Joiskerk voor de vijfde keer de kerstviering gehouden met medewerking van het koor De Lofstem uit Winschoten, het kinderkoor Het Baken uit Westerlee, verteller Henk Twiest uit Westerlee en organist Mark Hamminga uit Winschoten. De kerk was weer mooi versierd met kerststukken gemaakt door de dames Maaike Staal, Riekje Barlagen, Ge Algera, Ina Demandt, Jenneke van der Poel en Marga de Maar. Aan het eind van het programma werden de medewerkers door de 60 bezoekers beloond met een daverend applaus. Bestuurslid van de stichting Ger de Maar werden alle medewerkers voor hun vertolking hartelijk bedankt en wenste iedereen een voorspoedig, maar vooral gezond 2017 toe.

 

 

       

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

23 augustus 2016 - Jaarmarkt Westerlee

Op dinsdag 23 augustus  stonden Johan Brons, Bouko Slijm en Ger de Maar weer voor de Sint Joriskerk met een stand op de jaarmarkt te Westerlee. Johan bakte net als voorgaande jaren de poffertjes. die opnieuw gretig aftrek vonden met als gevolg dat we tegen het eind van de markt het beslag volledig hadden verbruikt. We hadden dit jaar clown Benzo uitgenodigd, die voor de kinderen figuren van ballonnen maakte. Gedurende 3 uur was clown Benzo heel druk bezig en de kinderen liepen opgetogen met hun figuur de markt weer op. Door het prachtige weer konden we veel dorpsgenoten bij de kraam verwelkomen en over de stand van zaken m.b.t. de verkregen subsidie en de geplande verbouwing bijpraten.

  

           

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

18 december 2015 - kerstviering

 

Na de kerstmarkt werd in de Sint Joriskerk de kerstviering gehouden, die door ongeveer 100 personen werd bezocht. Dit jaar maakten  Het “ Dollard Vocaal Ensemble “ uit Winschoten, de Christelijke  Muziekvereniging  “  Prins Hendrik “ uit Scheemda , Organist  Mark Hamminga, Kinderkoor Het Baken o.l.v. Geert Prins en verteller Henk Twiest uit Westerlee maakten deel uit van het programma. Voor het eerst trad het kinderkoor Het Baken op, wat bij de bezoekers grote waardering oogstte. Hopelijk kunnen we het eerste optreden van het kinderkoor uitbouwen tot een traditie. De kerk was weer sfeervol versierd. De kerststukken aan de wand, op de tafel en naast het orgel waren gemaakt door Marga de Maar, Riekje Barlagen, Jenneke van der Poel en Gé Algera. De diverse liederen voor de samenzang werden begeleid door organist Mark Hamminga en verteller Henk Twiest had voor een eigentijds verhaal voor jong en oud met het thema  De Drie Koningen gekozen. Alle aanwezigen konden genieten van prachtige liederen, geweldig vertolkt door het koor en muziekkorps. Aan het eind werden de medewerkers door een daverend en staande ovatie hartelijk bedankt. G.M. de Maar sloot namens het stichtingsbestuur de geslaagde avond af met de beste wensen  voor de kerstdagen, de jaarwisseling en een voorspoedig, maar vooral gezond 2016. Het jaar wordt voor het stichtingsbestuur een spannend en interessant jaar. Nu de brimsubsidie van het Rijk is toegewezen kunnen andere fondsen en instellingen voor een subsidie aangeschreven worden, zodat eindelijk met de renovatie van het gebouw en het orgel een start kan worden gemaakt.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

4 mei 2015 - herdenkingsdienst

Omdat in 2015 na 70 jaar aan de dodenherdenking en de bevrijding aandacht werd besteed werd in de Sint Joriskerk een speciale herdenkingsdienst gehouden. Door de Chr. Muziekvereniging Prins Hendrik uit Scheemda, ds. Geerts en een tweetal kinderen van de beide basisscholen – die een gedicht voor lazen – werd aan de dienst medewerking verleend. Na de dienst werd bij het monument  van de gevallenen Westerlee , leden van de families Doedens en van der Schans, 2 min. stilte in acht genomen, werd door dhr.  Engel Modderman namens de gemeente Oldambt een korte toespraak gehouden en werden door 2 andere leerlingen van de basisscholen korte gedichtjes, verhaaltjes voorgedragen.

  

           

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

19 december 2014 - kerstviering

Vrijdag 19 december j.l. werd in de St. Joriskerk  de kerstviering gehouden. Voorzitter Ger de Maar kon in de prachtig versierde kerk omtrent 60 bezoekers begroeten. Dit jaar verleenden het gospelkoor Semaja en de Christelijke Muziekvereniging De Harmonie , beide uit Winschoten, hun medewerking. De samenzang werd onder meer begeleid door Mark Hamminga uit Winschoten. De diverse onderdelen werden door verteller Henk Twiest uit Westerlee aan elkaar geregen. De diverse kerststukken werden dit jaar opnieuw gemaakt door een zestal dames: Riekje Barlagn,  Albertje Bosker, Ina Demandt, Jenneke van der Poel, Marga de Maar en Ge Algera. Alle aanwezigen konden genieten van prachtige liederen, geweldig vertolkt door het koor en muziekkorps, waar de aanwezigen aan het eind door een daverend applaus duidelijk blijk van gaven. Voorzitter sloot de geslaagde avond af met een hartelijke dank aan de medewerkers en gaf de beste wensen mee voor de kerstdagen, de jaarwisseling en een voorspoedig, maar vooral gezond 2015.

  

           

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

13 september 2014 -  open monumentendag

Op zaterdag 13 september opende de kerk haar deuren in kader van de open monumentendag Dit jaar ging de aandacht voornamelijk uit naar de kleurwedstrijd van kinderen van de beide basisscholen. Door de vele activiteiten in de omgeving viel het aantal bezoekers tegen en vraagt het bestuur zich of het zinvol is om aan de open monumentendag deel te nemen.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

12 augustus 2014 - jaarmarkt

Op dinsdag 12 augustus stond de stichting met een kraam op de jaarmarkt van Westerlee. Weer op dezelfde plaats en intussen weten heel veel inwoners ons te vinden. Er wordt even bijgepraat, de laatste nieuws over de kerk uitgewisseld en genoten van de poffetjes, die ook dit jaar weer door Johan Brons werden gebakken. Ondanks het feit dat we meer beslag hadden gemaakt waren we ook dit jaar weer volledig uitverkocht. Kinderen van de beide basisscholen hadden kleurplaten ingeleverd en uit 2 leeftijdsgroepen werden winnaars gekozen. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 20 december 2013 - Kerstviering

 

                                                 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Na de kerstmarkt werd de kerstviering in de Sint Joriskerk gehouden. Dit jaar werd medewerking verleend door het koor De Lofstem uit Winschoten, de brassband Elad uit Muntendam, organist Mark Hamminga uit Winschoten en verteller Geert Prins uit Meeden. Het was opnieuw een leuk en gevarieerd programma, waarin de samenzang een belangrijke plaats innam. De kerststukken aan de wand waren dit jaar gemaakt door voornamelijk dames uit Westerlee: Albertje Bosker, Riekje Barlagen, Ge Algera, Lenneke van der Poel, Ina Demandt en Marga de Maar.  Aan het eind van het programma werd de brassband Elad door voorzitter Ger de Maar in het zonnetje gezet vanwege hun 90 jarig jubileum. Het bestuur en de vrienden van de Sint Joriskerk konden op een geslaagde kerstviering terugkijken - met dank aan de Antenne waarvan we opnieuw een aantal stoelen mochten lenen.

           

_________________________________________________________________________________________________________________________

 14 september 2013 - open monumentendag

Op zaterdag 14 september werd voor de derde keer aan de Open monumentendag deelgenomen. Opnieuw waren een viertal Westerleeers uitgenodigd die dag over hun hobby te vertellen en dat door middel van demonstraties duidelijk te maken. Aanwezig waren: Renate Lenards met haar creaties, gemaakt van zeep - Lucie Akkerman met mozaïek en tekeningen en schilderijen - Marcel Lameijer met fotografie - de creagroep Westerlee met hun activiteiten op de donderdagmiddag. Ondanks het slechte weer kwamen nog een redelijk aantal mensen naar de kerk om een kijkje te nemen. Het was net als vorig jaar weer heel gezellig en voor herhaling vatbaar. De deelnemers, vrijwilligers en bestuursleden kijken met plezier terug naar een geslaagde open dag.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          ______________________________________________________________________________________________________________________

13 augustus 2013 - jaarmarkt Westerlee

Op dinsdag 13 augustus stonden bestuursleden en vrijwilligers van de stichting op de Jaarmarkt van Westerlee - onze dank voor hun inzet.  Belangstellenden konden een toelichting krijgen op de eerste tekeningen van de verbouw en aanbouw van de kerk, die door het achitectenbureau Oving uit Groningen waren gemaakt. De reacties waren heel positief, zodat we de conclusie kunnen trekken dat we op de goede weg zijn. Op deze wijze konden we onze donateurs laten zien dat we langzamerhand, maar gestaag, onze doelstelling naderen. T.z.t. zullen we de tekeningen ook op de website zetten. De verkoop van poffertjes liep dit jaar nog beter dan vorig jaar, dus we blijven dat ook het volgend jaar doen.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

         _________________________________________________________________________________________________________________________

4 juli 2013 - onthulling van de social sofa

De onthulling van de social sofa was op donderdag 4 juli j.l. en was een groot succes. Na een welkom en een korte uitleg over het ontstaan van het uiteindelijk ontwerp op de social sofa door voorzitter van VDW Ger de Maar, onthulde wethouder Ricky van der Aker  samen met een paar leerlingen de bank. Er waren ook veel vrijwilligers van de werkplaats, die door de wethouder flink in het zonnetje werden gezet. Zowel het ontwerp van de illustratie als de plek oogstte veel bijval. De leerlingen van groep 8 van Het Baken en de F.T. Venemaschool hadden naar aanleiding van een aantal verhalen over Westerlee tekeningen gemaakt. In de bank zijn opgenomen – Joris en de draak, de ruïne van het klooster en de Witte Wieven, de Westerleese kers. De tekeningen zijn prachtig in het ontwerp van de social sofa verwerkt en komen goed tot hun recht. De leerlingen hebben op de werkplaats zelf hun initialen op de bovenkant van de rugleuning mogen aanbrengen.   

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

21 december 2012 - Kerstviering

Op vrijdag 21 december j.l werd de kerstviering in de Sint Joriskerk gehouden met medewerking van organist Mark Hamminga, dubbelmannenkwartet uit Scheemda en chr. muziekver. Prins Hendrik uit Scheemda. In de samenstelling van het programma was rekening gehouden met een wens van vorig jaar om meer aandacht aan samenzang te schenken. Er waren door het slechte weer ( sneeuw en ijzel ) niet zoveel bezoekers als vorig jaar, maar we konden toch nog zo'n 70 mensen ( jong en oud ) begroeten. Men kon genieten van prachtige orgel-, zang- en instrumentaal muziek genieten. De liederen, die voor de samenzang waren uitgekozen, werden uit volle borst meegezongen. Na het dankwoord kon de voorzitter Ger de Maar als verrassing de aanwezigen  een gietijzeren afbeelding van Joris en de draak presenteren. Deze is aan de stichting geschonken door dhr. en mw. Hulsegge uit Winschoten, die helaas om gezondsredenen niet aanwezig konden zijn. Onze dank voor de schenking en we zullen de afbeelding een mooie plek geven. Onze dank gaat ook dit jaar weer uit naar dames van de Plattelandsvrouwen afdeling Winschoten, die de prachtige kerststukken aan de wand hebben gemaakt. Mede door de hulp van onze vrijwilligers  kunnen we  terugkijken op een gezellige en geslaagde kerstviering.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

8 september 2012 - Open Monumentendag

Zaterdag 8 september jmen de kerk bezoeken in kader van de open Monumentendag 2012. Op diverse plaatsen in Westerlee vonden activiteiten en demonstraties plaats in het kader van het motto van de  Landelijke Open Monumentendag   “ Groen van Toen “. In de kerk waren ook een aantal demonstraties georganiseerd. Voor de informaties, demonstraties en de gemaakte producten was veel belangstelling.                                                         Quilt – Riekje Barlagen uit Scheemda /// kaartjes maken – Marga de Maar /// kant klossen – Marian Kant /// miniatuur poppenhuizen – Benno Kant - alle drie uit Westerlee /// Stichting Landschap Oldambt - gemeente oldambt.                                        

Buiten de kerk kon Johan Brons, beheerder van de begraafplaats, een toelichting geven op de vorderingen van het project “ Kerken in het Groen “. In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen worden de graven aan de voorzijde van de kerk opgeknapt ( verven van hekjes en beletteren van zerken ) en gerestaureerd.

Deze dag kon men het nieuwe spandoek van de stichting bewonderen. Er moet alleen nog een stellage gemaakt worden waartussen het spandoek gespannen kan worden. Op het spandoek is ruimte overgelaten waarop de posters van de evenementen bevestigd kunnen worden.

Ondanks het feit dat er in de directe omgeving ontzettend veel georganiseerd werd, was de belangstelling van de bezoekers redelijk te noemen. De bestuursleden en vrijwilligers konden zo’n 80 mensen begroeten. De deelnemers, bestuursleden en vrijwilligers kijken tevreden terug op een gezellige en geslaagde dag.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

28 AUGUSTUS 2012

Op 28 augustus stond de stichting weer met een kraam op de jaarmarkt van Westerlee.  Er waren leuke activiteiten, als darts gooien en spijkers slaan, voor jong en oud, wat niet altijd even succesvol verliep. We verkochten dit jaar voor de  eerste keer poffertjes, die zeer in de smaak vielen. We moesten zelfs nog extra beslag bij maken. De opbrengst van de jaarmarkt bedroeg € 148,00. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

________________________________________________________________________________________________________________________

23 december 2011

De kerst zangavond in onze St Joriskerk op vrijdag 23 december 2011 was een groot succes. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Het aanwezige publiek was bijzonder enthousiast over de optredens van het koor Bel Conto uit Meeden onder leiding van de heer Tiggelaar. Zij kwamen uitstekend voor de dag met
hun Christmas Carols. Het dubbelmannen kwartet uit Scheemda onder leiding van de heer Zondag zong enkele traditionele kerstliederen.                              De heer Hamminga speelde originele stukken op het orgel en zorgde ook voor de begeleiding van de samenzang. Het applaus van de bezoekers sprak boekdelen. Velen vonden dit soort uitvoeringen voor herhaling vatbaar. Het bestuur alsmede de vrijwilligers waren bijzonder tevreden over het geheel.    Langs deze weg bestuur en vrijwilligers nogmaals bedankt voor deze mooie avond. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

10 september 2011

Zaterdag 10 september hadden wij de kerk open in kader van de monumentendag. Een 30-tal bezoekers mochten wij deze dag ontvangen. Vaak
kregen wij leuke reacties en hadden interessante gesprekken over de geschiedenis van de kerk. Zelfs inwoners van ons dorp waren vaak niet op de
hoogte van de historie en onze plannen voor de St Joris kerk. Aan de hand van de foto's ziet u een impressie van deze geslaagde dag.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

1 september 2011

Donderdag 1 september was Westerlee aan de beurt om zich via radio en tv-noord te presenteren. Westerlee mocht laten zien en horen waarom wij vinden dat Westerlee het leukste dorp van Groningen is. Tal van plekjes kwamen in beeld en mensen mochten voor radio en tv laten zien en horen waar Westerlee zoal in uitblinkt. Voor de radio werd een reportage gemaakt van de kerk.

 

           

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

________________________________________________________________________________________________________________________

30 augustus 2011

Op de jaarmarkt tijdens de feestweek hadden we op dezelfde plaats als vorig jaar aan de Essenlaan onze stand ingericht. Dit jaat hebben we ons vooral gericht op de verkoop van de loten. dat bleek een groot succes te zijn. Door het mooie weer werd de markt druk bezocht. We hebben heel veel bezoekers gehad en dat resulteerde in de verkoop van 225 loten van € 1,00 en twee nieuw donateurs op. Ook langs deze plaats willen we de bewoners hartelijk bedanken voor hun steun aan de stichting.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

24 april 2011

Op paaszondag 24 april j.l. heeft de kerk meegedaan aan de activiteiten " Westerlee op z'n paasbest ". Het programma begon om 14.00 uur met een prachtig optreden van het koor Avventura Musicale onder leiding van dirigente mw. Petra Lunsche.  De kerk was heel goed bezet. Na het koor gaven dhr. Ter Horst uit Winschoten en dhr. Meendering uit Borger een orgelconcert. Het was jammer dat daar minder belangstelling voor bleek te zijn, maar dat kan het gevolg zijn geweest  vanwege het feit dat ze niet in het programma waren opgenomen, omdat hun toezeggingen pas heel laat bevestigd werden. Er was nog wel een redelijke belangstelling van bezoekers om de kerk te bezichtigen. Het was een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

6 april 2011

Monumenten heeft het rapport t.a.v. de renovatiewerkzaamheden klaar. Met behulp van een architect zullen de beste oplossingen voor de verbouw bedacht worden. Getracht wordt voor de voorbereidingswerkzaamheden, zoals van de Monumentenwacht, architect en aannemer een startsubsidie aan te vragen. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

4 maart 2011

Op vrijdag 4 maart j.l.  hebben  medewerkers van Monumentenwacht de bouwkundige staat van de kerk in beeld gebracht. De mogelijke renovaties worden in bouwkundig rapport beschreven en kan de begroting worden opgesteld. Het totale plan wordt door het stichtingsbestuur gebruikt om subsidies aan te vragen en fondsen aan te schrijven.

________________________________________________________________________________________________________________________

2 februari 2011

Woensdag 2 februari is een delegatie van het stichtingsbestuur op bezoek geweest bij SOGK ( stichting oude Groninger kerken ). Na het bezoek aan de 3 kerken, die we op 11 december 2010 hebben bezocht, wilde het bestuur meer inzicht in de bestedingskosten van de kerk in Marum. Dit was een bewuste keuze, omdat beide kerken veel op elkaar lijken. Aan de hand van de verkregen informatie weten we nu wat onze volgende stappen moeten zijn.

_________________________________________________________________________________________________________________________

11 december 2010

Zaterdag 11 december j.l. hebben 4 bestuusleden van de stichting 3 kerken bezocht: Marum ( protestantse kerk ), Engelbert ( ned. herv. kerk ) en Pieterburen ( Petruskerk ). Bij dit bezoek ging het voornamelijk om de herinrichting van de kerk t.b.v. het organiseren van diverse activiteiten. Het was heel interessant en leerzaam, omdat de kerken heel erg van elkaar verschilden en daardoor had de herinrichting bij al de drie kerken ook een heel andere invulling gekregen. Dit bezoek was als eerste orientatie bedoeld en krijgt zeker nog een vervolg.

Marum

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Engelbert 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Pieterburen 

 

           

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

 

Beschrijvende tekst

________________________________________________________________________________________________________________________

6 december 2010

Naar aanleiding van de dorpsschouw van 18 november werd door het gemeentebestuur op maandagavond 6 december j.l. een bewonersavond georganiseerd, VDW ( Ver. Dorpsbelangen Westerlee ) en onze stichting werd ruimte geboden diverse ontwikkelingen in het dorp nader toe te lichten. Voorzitter Ger de Maar gaf een korte toelichting. Nadat de stichting zich inmiddels gesteund wist door bijna 250 donateurs is de overname van de kerk op 21 oktober j.l alsnog vrij snel gerealiseerd. De bewoners zijn kortgeleden middels een folder volledig op de hoogte gesteld. Op zaterdag 11 december gaan bestuursleden van de stichting kerken in Marum, Pieterburen en Engelbert bezoeken. Het bezoek is vooral gericht op de herinrichting van de kerken. De Sint Joriskerk moet immers zo ingericht worden, dat een heel scala aan activiteiten mogelijk is.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

25 november 2010

Op donderdag 25 november vond naast het ondertekenen van de akte een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk in Westerlee plaats. De voorzitter dhr. Huiting van de kerkeraad overhandigde officieel de sleutels van de kerk aan voorzitter dhr. De Maar van de stichting Sint Joriskerk Westerlee. De overdracht gebeurde in een stemming van vertrouwen en goede verwachtingen voor de toekomst. Vanaf dat moment is de stichting   verantwoordelijk voor het behoud van het kerkgebouw voor Westerlee, maar weet zich in dat streven gesteund door ongeveer 250 inwoners, die in de afgelopen periode donateur van de stichting zijn geworden.

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

10 november 2010

Gesprek met Monumentenwacht Groningen om een plan te maken t.a.v. de renovatie van de kerk, de restauratie van het orgel en de herinrichting van de kerk.

___________________________________________________________________________________________________________________________

6 november 2010 

 - Ontdekking diefstal van lood uit de steunberen aan de zuidkant van de kerk. Er is aangifte van diefstal gedaan, waarvan proces verbaal is opgemaakt.

- Onze bouwcommissie bekijkt met de fa. Van Delden t.b.v. de begroting en de conditie van de kerk. Behalve de reeds geconstateerde bruinrot in diverse balken en wat andere, kleinere gebreken blijkt de kerk in een goede staat te verkeren. De mogelijkheden om een nieuwe inrichting van de kerk - zoals een nieuw toilettengroep en een keuken - te realiseren, zijn zeker aanwezig en vereisen geen grote ingrepen in de huidige structuur van de kerk.

___________________________________________________________________________________________________________________________

21 oktober 2010

Ondertekening overdrachtsakte van de kerk door vertegenwoordigers van het kerkbestuur Nederlands Hervormde kerk Westerlee/Heiligerlee en het stichtingsbestuur St. Joriskerk  Westerlee op kantoor van notaris Van der Laan te Finsterwolde.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

14 oktober 2010

Gesprek met de bouwondernemer Van Delden uit Ommelanderwijk. Deze firma heeft al veel ervaring met restauratiewerkzaamheden en werkt in diverse objecten nauw samen met Monumentenwacht Groningen.

___________________________________________________________________________________________________________________________

oktober 2010

Huis-aan-huis-actie om donateurs te vinden,die de stichting steunen het kerkgebouw voor de toekomst te behouden. De actie was heel succesvol, want we kregen er zo'n 100 donateurs bij en stegen van 140 naar bijna 250 donateurs. Het bestuur wil alle donateurs, instellingen en overheden heel hartelijk bedanken voor hun in ons gestelde vertrouwen

____________________________________________________________________________________________________________________________

augustus 2010

In augustus 2010 wordt de kerk door de gemeente Oldambt aangewezen als trouwlocatie. Het eerste huwelijk vond plaats op 23 augustus 2010.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

STICHTING ST. JORISKERK WESTERLEE | 21-10-2010