home
laatste nieuws
nieuwsbrief
trouwlocatie
wie zijn wij ?
St.Joris en de draak
geschiedenis
Interessante links
opgave donateur
Gastenboek


                                      

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

___________________________________________________________________________________________________________________________      

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief - juni 2014

 

Huwelijksvoltrekkingen

In 2013 zijn er in de kerk 6  huwelijksvoltrekkingen gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met  het  Landgoed Westerlee, waar het bruidspaar na de huwelijksvoltrekkingen de receptie en het bruiloftsfeest houdt. 

Begrafenis

Vanuit de kerk  kan eveneens een begrafenis worden gehouden. Voor meer inlichtingen kunt u bij terecht bij het bestuur.

Project Kerken in het Groen

Landschapsbeheer Groningen en kerkenraad  Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee zijn ook dit jaar  weer  begonnen met het herstel van de begraafplaats van Westerlee/Heiligerlee.  Er worden herstelwerkzaamheden  aan grafmonumenten  verricht. Het   gaat dan onder meer om het beletteren van slecht leesbare  zerken, verven van  hekwerken en het lijmen van  loszittende delen aan grafmonumenten.  Mocht u  vragen hebben  en/of wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met Johan Brons van de  Ned. Herv. Gemeente, Hoofdweg 58 Westerlee – tel: 06-33225858

Jaarmarkt

Dit jaar staat de stichting Sint Joriskerk op dinsdag 12 augustus met een kraam op de jaarmarkt Westerlee. We staan weer op dezelfde plek aan de Essenlaan.

Renovatie

Het bestuur heeft bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed een aanvraag voor een  instandhoudingssubsidie  in het kader van het BRIM 2013 ingediend. Wij verwachten daar tegen september antwoord op. Als daar positief op wordt gereageerd, worden overige instanties/fondsen aangeschreven om de restauratie van gebouw en orgel volledig te realiseren.

Open Monumentendag

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar de kerk open te stellen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag  13 september van 10.00 – 16.00 uur.  Er zullen een aantal activiteiten in de kerk plaats vinden, die een bezoekje de moeite waard zijn.

Kerstviering

Op vrijdag 20 december 2013 werd voor de derde  keer de Kerstviering  in de kerk gehouden. Met medewerking van Het Dubbelmannenkwartet Scheemda, de Chr. Muziekver. Prins Hendrik Scheemda en Mark Hamminga op het orgel. Ondanks het slechte weer konden zo’n 70 bezoekers door het bestuur en de vrijwilligers begroet worden.  Dit jaar zijn 6 prachtige kerstukken aan de wand gemaakt door dames uit ons eigen dorp. Dit jaar wordt de kerstviering gehouden op vrijdag19 december van 20.30 – 21.30 uur.

Donaties

Mocht u eenmalig een gift aan de Stichting willen over maken dan is dit vanzelfsprekend van harte welkom. Onze donateurs ontvangen zo spoedig mogelijk een berichtje hun donatie over te maken. Wij wachten nog op enkele gegevens van de architect. Vanzelfsprekend is het niet nodig hierop te wachten. Zodra wij de donatie ontvangen zullen wij dit administratief verwerken. Bankrekening St St Joriskerk te Westerlee: 1540.53.635.    Graag vermelden: Donatie 2014.

Onze Donateurs

Het stichtingsbestuur heeft gemeend dit jaar zijn trouwe donateurs een kleine herinnering aan te bieden in de vorm van een linnen zakje voorzien van het logo van de Stichting St . Joriskerk Zonder u zijn wij niet in staat ons doel te verwezenlijken. Namelijk het behoud van de voormalige Ned. Herv. Kerk, deze waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Vandaar ook deze kleine attentie. Vriendelijk vragen wij u uw donatie voor het jaar 2013 weer te betalen. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening. Misschien even wennen maar het banknummer is veranderd in een Iban-nummer. Voor de stichting is dit: NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee. Van de donateurs die een incasso hebben uitgegeven zullen wij omstreeks 26 september het door u toegezegde bedrag incasseren. Mocht u vragen hebben of wilt u uw donatie contant betalen, neem dan even contact op met penningmeester S. van der Laan, Hoofdweg 175, 9678 PK Westerlee – tel: 0597-415135. U kunt uw bijdrage nog steeds als gift vermelden bij uw belastingaangifte. Het minimum bedrag is vastgesteld op € 15,00.             

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuwsbrief -  september 2013

Huwelijksvoltrekkingen

 

In 2012 zijn er in de kerk 6 huwelijksinzegeningen huwelijksvoltrekkingen gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met het Landgoed, waar het bruidspaar na de huwelijksinzegening huwelijksvoltrekking de receptie en bruiloftsfeest houden. 

 

Project Kerken in het Groen

Landschapsbeheer Groningen en  Nederlandse Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee zijn ook dit jaar weer  begonnen met het herstel van de begraafplaats te Westerlee.  Er worden herstel- werkzaamheden aan grafmonumenten verricht. Mocht u vragen hebben of wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met Johan Brons van de Ned. Herv. Gemeente, Hoofdweg 58 Westerlee – tel: 06-33225858

Renovatie

Dit jaar staat de stichting op dinsdag 13 augustus met een kraam op de jaarmarkt Westerlee. We staan weer op dezelfde plek aan de Essenlaan. Dit jaar  willen we graag onze renovatie-/bouw- plannen presenteren. Het bestuur is in gesprek met een aannemer en architect om te zien wat de mogelijkheden zijn de kerk en het orgel zo goed mogelijk te restaureren. De architect is momenteel bezig met het maken van schetsen, waarbij getracht wordt met al onze wensen rekening te houden. Bovendien wordt  gekeken welke fondsen daarvoor aangeschreven kunnen worden.

 

Open Monumentendag

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar de kerk open te stellen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september van 10.00 – 16.00 uur.  Er zullen een aantal activiteiten in de kerk plaats vinden, die een bezoekje de moeite waard zijn.

Kerstviering

Op vrijdag 21 december 2012 werd voor de tweede keer de Kerstviering  in de kerk gehouden. Met medewerking van Het Dubbelmannenkwartet Scheemda, de Chr. Muziekver. Prins Hendrik Scheemda en Mark Hamminga op het orgel. Ondanks het slechte weer konden zo’n 70 bezoekers door het bestuur en de vrijwilligers begroet worden. Opnieuw konden we aan de wand 6 prachtige kerstukken ophangen. Deze werden beschikbaar gesteld door Vrouwen van Nu te Winschoten.

Onze Donateurs

Het stichtingsbestuur heeft gemeend dit jaar zijn trouwe donateurs een kleine herinnering aan te bieden in de vorm van een linnen zakje voorzien van het logo van de Stichting St . Joriskerk Zonder u zijn wij niet in staat ons doel te verwezenlijken. Namelijk het behoud van de voormalige Ned. Herv. Kerk, deze waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Vandaar ook deze kleine attentie. Vriendelijk vragen wij u uw donatie voor het jaar 2013 weer te betalen. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening. Misschien even wennen maar het banknummer is veranderd in een Iban-nummer. Voor de stichting is dit: NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee. Van de donateurs die een incasso hebben uitgegeven zullen wij omstreeks 26 september het door u toegezegde bedrag incasseren. Mocht u vragen hebben of wilt u uw donatie contant betalen, neem dan even contact op met penningmeester S. van der Laan, Hoofdweg 175, 9678 PK Westerlee – tel: 0597-415135. U kunt uw bijdrage nog steeds als gift vermelden bij uw belastingaangifte. Het minimum bedrag is vastgesteld op € 15,00.                                          

___________________________________________________________________________________________________________________________

 Nieuwsbrief -  juli 2012

    

  1. Data bruiloften

Zo nu en dan wordt de kerk beschikbaar gesteld voor bruiloften. Dit gebeurt vanuit het Landgoed Westerlee, waar het bruidspaar na de huwelijksinzegening de receptie en bruiloftsfeest houden.  Op  15 augustus,  15 september,  22 september  en  22 december staan er nog bruiloften gepland.

  1. Project Kerken in het Groen

Landschapsbeheer Groningen en kerkenraad Nederlandse Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee zijn 26 mei j.l begonnen met het herstel van het kerkhof en de begraafplaats van Heiligerlee/Westerlee in kader van het project  “ Kerken in het Groen ” . Er worden herstelwerkzaamheden aan grafmonumenten verricht.  Het gaat dan onder meer om het beletteren van slecht leesbare zerken, verven van hekwerken en het lijmen van loszittende delen aan grafmonumenten.  Er waren 13 vrijwilligers aanwezig. De volgende werkochtend is op zaterdag 14 juli, aanvang 9.00 uur en de groep kan nog wel wat versterking gebruiken. Ga niet uit van het standpunt dat er genoeg andere dorpsgenoten het wel zullen doen, maar geef u spontaan op. Het project wordt actief gesteund door de VDW ( Ver. Dorpsbelangen Westerlee ) en Stichting Sint Joriskerk Westerlee. Zij zijn net als u van mening, dat de Sint Joriskerk gezichtsbepalend is voor het dorp, maar nog beter tot haar recht komt als de begraafplaats er presentatief bij ligt. Mocht u  vragen hebben en/of wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met Johan Brons van de Nederlandse Hervormde Gemeente Heiligerlee/Westerlee, Hoofdweg 58 Westerlee – tel: 06-33225858

  1. Jaarmarkt

Dit jaar staat de stichting op dinsdag 28 augustus met een kraam op de jaarmarkt Westerlee. We staan weer op dezelfde plek aan de Essenlaan. Dit jaar kunnen zowel de ouderen als de jongeren gooien op een dartbord en kunnen ze hun spierkracht en behendigheid etaleren door spijkers in een balk te slaan. We hopen u dan graag te ontmoeten.

  1. Open Monumentendag

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar de kerk open te stellen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september van 10.00 – 16.00 uur. Er zullen een aantal activiteiten in en rond de kerk plaats vinden.

Het landelijke thema van Open Monumentendag 2012 luidt: “Groen van Toen “. Aanleiding is het uitroepen van het themajaar Historische Buitenplaatsen We staan dit jaar stil bij het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Met het thema is er aandacht voor monumentaal groen in brede betekenis: stadsparken, tuinen, landgoederen, lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, landschapsdelen, hofjes, enz.  Dit project sluit prima aan bij het project “kerken in het groen “.

  1. Bouw

Het bestuur is in gesprek met een aannemer en architect om te zien wat de mogelijkheden zijn de kerk en het orgel zo goed mogelijk te restaureren. De architect is momenteel bezig met het maken van schetsen, waarbij getracht wordt met al onze wensen rekening te houden. Bovendien wordt ook gekeken welke fondsen daarvoor aangeschreven kunnen worden.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief - oktober 2011

STAND VAN ZAKEN       

Op zaterdag 10 september j.l. was de kerk opengesteld in kader van de Monumentendag. De kerk werd door zo’n 30 mensen bezocht en dat is voor de eerste keer, dat we deelnamen, heel behoorlijk. Het stichtingsbestuur probeert momenteel een architect aan te trekken die een renovatieplan kan tekenen en schrijven voor de aanvraag van subsidies en fondsen. De aanvraag geldt voor het totale renovatieplan voor het kerkgebouw en het orgel. De regenpijpen aan de wegzijde van de kerk zijn gerepareerd en de ontbrekende dakpannen aan de begraafplaatszijde geplaatst en vastgezet. Hopelijk blijven ze bij een volgende storm liggen. De dakgoten zijn schoon gemaakt en kunnen er weer een jaar tegen. De stichting is gevraagd op vrijdag 23 december de Kerstactiviteiten met een kerstprogramma af te sluiten. Het programma zal om 20.30 uur beginnen en duren tot ongeveer 21.00 /21.15 uur.  Omdat een paar bestuursleden vanwege de kerstvakantie afwezig zijn, kunnen we een dergelijk programma alleen realiseren met behulp van vrijwilligers.    

                               OPROEP      OPROEP        OPROEP

Het stichtingsbestuur wordt steeds vaker gevraagd iets in de kerk te organiseren. We willen graag onze medewerking aan allerlei activiteiten verlenen en zelf activiteiten organiseren. Ons bestuur bestaat uit een kleine groep mensen en we hebben bij de vorige activiteiten al gemerkt dat een paar extra handen onontbeerlijk zijn. We willen daarom de bewoners van Westerlee oproepen ons zo nu en dan bij activiteiten te helpen - een groep vrijwilligers “ vrienden van de Sint Joriskerk Westerlee “   formeren. Wilt u zich opgeven of wilt u eerst meer informatie, kunt u dat telefonisch doorgeven aan Ger de Maar ( tel: 417490 ). U kunt dit ook doen d.m.v. onderstaande strook in te vullen en op de volgende adressen in te leveren:

Ger de Maar               – Bevrijdingslaan 10

Bouko Slijm                 – Hoofdweg 193

Sjoert van der Laan     – Hoofdweg 75

Johan Brons                 – Hoofdweg 58

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NAAM:                                                            ADRES:

wil gehoor geven aan de oproep om “ vrienden van de Sint Joriskerk Westerlee “  te vormen:

0        door zich op te geven als vrijwilliger

0          wil eerst meer informatie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_________________________________________________________________________________________________________________________

 Open Monumentendag - september 2011

De Stichting St. Joriskerk Westerlee neemt deel aan de Open Monumentendag 2011

 

                         op zaterdag 10 september 2011         

 

 

                                  van 10.00 – 15.00 uur

Uit contacten met bewoners bleek dat een groot aantal de kerk nog nooit van binnen had gezien. Dus willen we alle bewoners van Westerlee en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen een kijkje in de  kerk te nemen door deel te nemen aan de Open Monumentendag 2011.

Leden van de stichting zullen de bezoekers uitleg geven over b.v. het  Van Oeckelenorgel, de kansel, de altaartafel, het beeld van Sint Joris en de draak, de geschiedenis van de monumentale, historische Kerk ( 1776 ).

Het stichtingsbestuur hoopt op zaterdag 10 september heel veel donateurs en andere belangstellenden te begroeten.

Bezoekers, die nog geen donateur zijn, worden tijdens de Open Monumentendag in de gelegenheid gesteld donateur van de stichting te worden, waardoor u de stichting steunt de prachtige, historische kerk voor de toekomst te behouden.

Het donateurschap bedraagt minimaal €15,00 per jaar. De Stichting is ANBI, zodat uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Op de jaarmarkt is de stand van de Stichting druk bezocht: er werden 225 loten à € 1,00  verkocht. Hierdoor blijkt opnieuw dat de bewoners van Westerlee het behoud van de Sint Joriskerk en het werk van de stichting een warm hart toedragen. Eveneens konden we twee nieuwe donateurs inschrijven.

Donateurs, wilt u de stichting ook in 2011 steunen, dan  wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage voor 2011 over te maken naar:

Rabobank - nr: 1334.730.067 – t.n.v. dhr. S. van der Laan,  Hoofdweg 175,  Westerlee

  ……..GRAAG TOT ZIENS OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER………

________________________________________________________________________

Nieuwsbrief - april 2011

STAND VAN ZAKEN       

De donaties van 2010 zijn op een paar na binnen. Hartelijk dank daarvoor. Het bestuur wil voor de donatie van 2011 het liefst overgaan naar een automatische incasso. Dit is voor de penningmeester veel gemakkelijker en u loopt daar geen risico mee, want u kunt dat elk jaar op elk moment opzeggen.

OVERZICHT ACTIVITEITEN

 14 oktober 2010

Gesprek met de bouwondernemer Van Delden uit Ommelanderwijk. Deze firma heeft veel ervaring met restauratiewerkzaamheden en werkt  nauw samen met Monumentenwacht

21 oktober 2010

Ondertekening overdrachtsakte van de kerk door vertegenwoordigers van het kerkbestuur Nederlands Hervormde kerk Westerlee/Heiligerlee en het stichtingsbestuur St. Joriskerk op kantoor van notaris Van der Laan te Finsterwolde.

6 november 2010 

 - Ontdekking diefstal van lood uit de steunberen aan de zuidkant van de kerk. Er is aangifte van diefstal gedaan, waarvan proces verbaal is opgemaakt.

- Onze bouwcommissie bekijkt met de fa. Van Delden t.b.v. de begroting de conditie van de kerk.

10 november 2010

Gesprek met Monumentenwacht Groningen om een plan te maken t.a.v. de renovatie van de kerk, de restauratie van het orgel en de herinrichting van de kerk.

25 november 2010

Op donderdag 25 november overhandigde voorzitter dhr. Huiting van de kerkenraad  officieel de sleutels van de kerk aan voorzitter dhr. De Maar van de stichting.

6 december 2010

Op de bewonersavond van het gemeentebestuur Oldambt gaf voorzitter Ger de Maar een korte toelichting over de situatie en toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de kerk.

11 december 2010

Vier bestuusleden van de stichting bezocht 3 kerken: Marum ( protestantse kerk ), Engelbert ( ned. herv. kerk ) en Pieterburen ( Petruskerk ). Bij dit bezoek ging het voornamelijk om de herinrichting van de kerk t.b.v. het organiseren van diverse activiteiten

2 februari 2011

Het stichtingsbestuur is op bezoek geweest bij SOGK ( stichting oude Groninger kerken ). Het bestuur wilde meer inzicht in de bestedingskosten t.a.v. een herinrichting van de kerk.

4 maart 2011

Op vrijdag 4 maart j.l.  hebben  medewerkers van Monumentenwacht de bouwkundige staat van de kerk in beeld gebracht. De mogelijke renovaties worden in bouwkundig rapport beschreven.

PAASACTIVITEITEN ZONDAG 24 APRIL

In aansluiting op de activiteiten van de fam. Moed met de eerste Noordelijke Alpacakeuring heeft het bestuur besloten ook aan de activiteiten mee te doen. Er wordt van 14.00 – 16.00 uur een open middag gehouden. De middag wordt om 14.00 uur door het gemengd koor Avventura Musicale in de vorm van een klein concert geopend. Kerk en concert zijn gratis toegankelijk.

________________________________________________________________________

Algemene Bekendmaking - november 2010

Beste dorpsgenoten,

 

De stichting St. Joriskerk Westerlee is in oktober 2009 opgericht met het doel het kerkgebouw voor Westerlee te behouden. Door middel van een aantal acties weet het stichtingsbestuur zich inmiddels gesteund door bijna 250 donateurs. Dat heeft geleid tot het besluit de kerk donderdag 21 okt. 2010 j.l. over te nemen van het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee.

       

Het kerkgebouw zal in de toekomst St. Joriskerk Westerlee “ heten. De naam is gekozen omdat St. Joris als de beschermheilige van deze kerk wordt beschouwd. Om de kerk zo snel mogelijk te kunnen gebruiken voor diverse activiteiten zijn de stappen om subsidies voor de benodigde renovatiewerkzaamheden aan te vragen en fondsen aan te schrijven al gezet.

 

Als de renovatie gereed is kan SOGK worden verzocht het kerkgebouw over te nemen, zodat het onderhoud voor de toekomst gegarandeerd is. De Stichting blijft in de toekomst verantwoordelijk voor het beheer van de kerk en zal de benodigde gelden moeten opbrengen door het organiseren van allerlei activiteiten. Men kan daarbij denken aan huwelijken, begrafenissen, tentoonstellingen, culturele en persoonlijke activiteiten.

 

Het stichtingsbestuur wil de donateurs en diverse instanties bedanken voor het geschonken vertrouwen en hoopt iedereen een keer in de kerk te begroeten tijdens een open dag of andere gelegenheid. Wij houden u op de hoogte via de media, nieuwsbrieven en onze website - www.sintjoriskerkwesterlee.nl

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Nieuwsbrief - oktober 2010

STAND VAN ZAKEN       

Het groot aantal van 250 donateurs heeft het stichtingsbestuur gesterkt in haar besluit de Kerk van de Nederlands Hervormde gemeente Westerlee/Heiligerlee over te nemen. Ongeveer een jaar na de oprichting van de stichting op 12 oktober 2009 zal de akte de notaris passeren.

OVERZICHT ACTIVITEITEN

 *     Op 11 maart werd een bewonersavond georganiseerd, die redelijk goed werd bezocht. Tijdens deze avond werd zowel door de bewoners als de wethouder dhr. Boon positief op onze initiatieven gereageerd.We konden die avond 45 donateurs noteren.

*      Op zaterdag 15 mei werd in de kerk een open dag gehouden. De bezoekers kregen uitleg over het kerkgebouw, het Van Oeckelenorgel, de kansel en het beeld van St.Joris en de draak. Een goede belangstelling bracht de teller op 79 donateurs.

*      Zaterdag 22 mei werd door Blauwe Stad – tv. in de kerk opnamen gemaakt. Door alle aandacht die in de media aan de kerk werd besteed kwamen we uit op 110 donateurs.

*      De gemeente keurde tot onze grote verbazing de kerk goed als trouwlocatie. Bij hoge uitzondering vond op 23 augustus de eerste huwelijksvoltrekking plaats.

*      In augustus  presenteerde de stichting zich op de jaarmarkt. Door de persoonlijke benadering en het voetbalspel kwamen we op een totaal van 140 donateurs.

*      De –deur- aan -deur –actie, die kortgeleden werd gehouden, leverde een onverwachte en positieve respons op en bracht het aantal donateurs op………. 

 WAT STAAT ONS TE DOEN ?

 In het verleden is al heel wat voorwerk verricht. Er ligt reeds een bouwkundig rapport, dat opnieuw gedateerd moet worden. In diverse draagbalken is bruinrot geconstateerd, het orgel moet worden gerestaureerd en voor de toekomstige activiteiten is een nieuwe inrichting noodzakelijk. Het bestuur zal op korte termijn rijkssubsidies aanvragen en fondsen aanschrijven.

Het bestuur wil u hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen, dat u in de stichting stelt. We blijven u via de media, nieuwsbrieven en een nog te vormen website voortdurend van de ontwikkelingen op de hoogte stellen .

__________________________________________________________________________ 

Nieuwsbrief - maart 2010 

Hoe oud is Westerlee?

Het dorp Westerlee bestaat al heel lang. Westerlee wordt al in een kroniek uit 1230 genoemd. De huidige hervormde kerk Westerlee, ook wel de St. Joriskerk genoemd, is van 1776. In de 14’ eeuw stond er al een kerk in Westerlee en de graven in de kerk zijn al van ver voor 1700.       Op de grafstenen in de kerk staan de schilden en namen van oude notabele inwoners van Westerlee en daarmee bepalen zij een stukje geschiedenis van het dorp die ook uw geschiedenis is. Misschien bent u niet geboren en getogen in Westerlee, maar er later komen wonen. U zult ongetwijfeld met veel plezier wonen in het dorp! Daarmee is het dorp ook uw dorp geworden en hopelijk voelt u zich verbonden met Westerlee en haar verleden.

Waarom de stichting St. Joriskerk?         

De hervormde gemeente Heiligerlee/ Westerlee bezit twee kerken maar kan die niet beide onderhouden. De kerk van Westerlee is daarom niet meer in gebruik. Bij leegstand zal het gebouw steeds meer in verval raken. Onze stichting wil de kerk met haar historisch verleden behouden, zodat ook in de toekomst iedere inwoner van Westerlee trots kan zijn op haar verleden die in dit monument tot uiting komt! Wij willen dat de kerk blijft voor de inwoners om te genieten van het uitzicht over het dorp vanuit de toren, om kennis te nemen van de geschiedenis van het dorp, om in een historische kerk in een sfeervol dorp te kunnen trouwen, concerten te houden enz.  Er zijn allerlei fondsen en subsidieverstrekkers die mee willen helpen met het herstel van de oude kerk. Maar ook uw hulp, enthousiasme en inzet is nodig! Er zijn nu eenmaal jaarlijks kosten verbonden aan het gebouw. U kunt meehelpen als donateur van de St. Joriskerk voor € 15,= per jaar. U helpt mee om te zorgen voor het behoud van de kerk en een stukje geschiedenis van Westerlee.

 

Hoe word ik donateur?

U kunt zich aanmelden bij de penningmeester van onze stichting! Na overmaking van het bedrag ontvangt u ieder jaar een bewijs van lidmaatschap, waarmee u automatisch in aanmerking komt van speciale aanbiedingen en kortingen.

 

Aanmelden kan:

*) - via de email laans@home.nl

*) - via bijgevoegde formulier, die u kunt inleveren bij

dhr. S. van der Laan, Hoofdweg 175, 9678 PK Westerlee – tel: 0597-415135

dhr. J. Brons, Hoofdweg 58, 9678 PN Westerlee.

*) – via een storting op rekeningnummer: 1540.53.63  t.n.v. St. Joriskerk te Westerlee.

 

U kunt op ons rekenen als het gaat om het behoud van onze oude, maar ook mooie en karakteristieke kerk!

 

Wij rekenen op uw steun………

 Alvast hartelijk dank!! 

 

Voorzitter: dhr. Jan Cooijmans

Secretaris: dhr. Mark Hamminga

Penningmeester: dhr. Sjoert van der Laan

Leden: dhr. Johan Brons, Ger de Maar, Bouko Slijm en mw. Paula Karistinos.

   

STICHTING ST. JORISKERK WESTERLEE | 21-10-2010